Informatie

Informatie

Samen kijken we welke behandeling bij je past en of je in aanmerking komt voor vergoeding.
De meeste zorgverzekeraars vergoeden Lichaamsgerichte Therapie, waaronder ook Biodynamische Therapie in de geestelijke gezondheidszorg. 

Als therapeut ben ik o.a. aangesloten bij de SBLP en VBAG en koepelorganisatie RBCZ, waardoor de klachtgerichte behandelingen vergoed kunnen worden. De klachtgerichte behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering waardoor de kosten niet tot de eigen bijdrage horen. Hoeveel er vergoed wordt, hangt af van jouw zorgpakket en zorgverzekeraar. Vraag je zorgverzekeraar naar de voorwaarden.
*Massagetherapie, coaching en relatietherapie worden niet vergoed door uw zorgverzekering. 

Geschillen

voor ons beiden is het prettig om te weten wat we moeten doen als er gebrekkigen communicatie of onvrede leiden tot een geschil of klacht. er is een helder traject dat gevolgd kan worden om tot een oplossing te komen.

stap 1. het advies is om eerst met mij te bespreken wat er niet goed gaat. komen we er samen niet uit dan kun je een schriftelijke klacht indienen.

Stap 2. als wij het besproken hebben en we komen er samen niet uit dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de SBLP. het secretariaat zal je inlichten hoe en waar je de klacht kunt indienen conform het klachtenregelement van de SBLP. Deze informatie is ook te vinden op de website van SBLP

stap 3. Mochten de klachten zware grensoverschrijding inhouden of er geen bevredigende oplossing hebben opgeleverd, dan kan je bij een onafhankelijke geschillencommisie een klacht indienen. WkkGZ waar de geschillencommissie onder valt heb ik geregeld bij CAM COOP www.camcoop.nl

 

Wij hebben geen wachtlijst.

Meer nieuws en informatie vind u onder de kop blog

Fanny heeft haar eigen praktijk in Vortum Mullem (Boxmeer) in Noord Brabant en is ook als zorgprofessional werkzaam bij Gezondheidscentrum zorg de Keizer in Venray in Limburg. .

Maak een afspraak Prijzen