Default header

Algemene voorwaarden Praktijk van Laarhoven

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor behandeldoeleinden gebruikt en niet aan derden verstrekt.

 2. Hygiëne en ethiek staan binnen praktijk Van Laarhoven hoog aangeschreven. Van de cliënt wordt verwacht hier tevens zorg voor te dragen. Praktijk van Laarhoven is niet verantwoordelijk voor schade of blessures en/of aandoeningen die niet vooraf zijn gemeld aan de behandelaar. Bij twijfel over een bestaande blessure en/of aandoening kan de behandeling gestaakt worden. Na toestemming van de specialist kan de behandeling hervat worden.
   
 3. Als de cliënt reeds onder medische behandeling is van een specialist buiten de praktijk, dan kan er gevraagd worden om vooraf te overleggen met de desbetreffende specialist of de behandeling toegepast mag worden gedurende de behandelingsperiode.
   
 4. In de praktijk is het alleen mogelijk om contant te betalen. Of per rekening te voldoen binnen 14 dagen na behandeling.
   
 5. Praktijk van Laarhoven is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.
   
 6. Praktijk van Laarhoven behoudt zich het recht om cliënten te weigeren.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook kunnen er in het dossier gegevens opgenomen zijn, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
- zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
- er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven,  zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt, staan de hierna genoemde gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld Lichaamsgerichte Therapie
 • de kosten van het consult

Verhinderd?

Ben je verhinderd?  Dat kan gebeuren, maar graag deze afspraak tijdig annuleren, zodat er ruimte vrijkomt voor een ander in mijn agenda.
Bij het niet tijdig annuleren, minimaal 24 uur van te voren, ben ik helaas genoodzaakt deze afspraak in rekening te brengen.

*Een verzekeraar vergoed geen nota als de afspraak niet is nagekomen.